”At se mennesker for hvem de er”

 

”At se mennesker for hvem de er”

Peter Palle Kannegaard er 44 år, ansat som elev i Københavns Kommune og kan kalde sig færdiguddannet social- og sundhedsassistent til februar.

Før han startede på uddannelsen, arbejdede Peter som flyttemand, metro-steward og movia-kontrollør. Han har altid vidst, at han gerne ville arbejde med mennesker, men det var en operation i foden, som gjorde, at han fik øjnene op for social- og sundhedsfaget:

”Jeg blev opereret i foden på et tidspunkt, hvor jeg var tvunget til at være hjemme. I den forbindelse tager man jo livet op til evaluering, og så var jeg inde og undersøge mulighederne for at blive social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Jeg har altid gerne ville have noget med mennesker at gøre. Det talte meget til mig, at der både er et socialt relateret aspekt i arbejdet og et sundhedsfagligt.”

Indfølingsevnen i centrum

Umiddelbart kan flyttemand og kontrollør lyde som anderledes jobs end dem, som social- og sundhedsfaget lægger op til. På trods af fagenes forskellige karakter, så har Peter dog alligevel i sit elevforløb kunnet bruge mange af sine gode erfaringer fra tidligere jobs:

”Når man har arbejdet om natten og fx udskrevet afgifter eller kommet ind i folks hjem som flyttemand. Den der måde man ser mennesker på og ser diversiteten i samfundet. At se mennesker for, hvem de er og være imødekommende, venlig og forstående i situationen. Den der indfølingsevne. Alt sådan noget har jeg taget med, når jeg er ude hos borgerne. Om det så er i hjemmeplejen, på et plejecenter eller i psykiatrien. Det der med at kunne aflæse og afkode mennesker og følelsesregistret. Fagene er meget forskellige. Men man har stadig noget af det grundlæggende med sig.”

Et alsidigt fag med masser af mulighed for at udvikle sig

For Peter har det været en øjenåbner at opleve, hvor mange aspekter social- og sundhedsfaget tilbyder. At man både kan arbejde i mange forskellige typer af jobs, og som elev møde mange forskellige fagligheder:

”Alsidigheden er det bedste ved faget. Det er så bredt et fag. Jeg har hele tiden syntes, at det psykiatriske aspekt og det rehabiliterende aspekt er utroligt spændende, men der bliver hele tiden åbnet døre, og man oplever hele tiden noget nyt. Nu har jeg en søster, der er socialpædagog, og jeg har egentlig ikke tænkt i de baner, men der arbejder også assistenter på fx botilbud. ”

For Peter har særligt uddannelsens opbygning gjort det muligt for ham at teste hans interesser og nysgerrighed af:

”Jeg synes, uddannelsen er genialt bygget op med, at man kommer ud i forskellige oplæringsforløb og får prøvet det hele af. Du kommer ud og ser de forskellige arbejdsformer. Viften af muligheder bliver bredt mere og mere ud, og løbende i uddannelsen finder man også nye fokus- og interessepunkter.

Gennem uddannelsen har jeg kunnet se, hvordan jeg har fået højere karakterer i takt med, at jeg får mere viden og erfaring.

At se glæden i borgerens øjne

For Peter har alle oplæringsperioder været spændende og fyldt med gode oplevelser. Han mindes sin første oplæring som en periode, hvor han hurtigt udviklede sig, fordi han også fik mulighed for at få ansvar:

” Jeg blev taget godt imod og udviklede mig hurtigt. Jeg fik fx lov til at få min egen borger. I den første oplæring var jeg i Kastanjehusene i De Gamles By, hvor de har deres egen kirke. Første gang jeg fik lov til at køre en borger i kørestol over i kirken, jamen det giver bare et eller andet, når man kan se den der glæde i borgerens øjne. Hvor meget sansestimuli der er i det for dem. Bare det, at vi kommer ud og får nogle andre indtryk.”

Hvis du overvejer at læse til SOSU-assistent

For Peter har de sidste tre års tid på uddannelsen givet mange nye erfaringer og en helt ny forståelse for faget. Derfor er hans bedste råd til kommende elever:

”Gå ind til det med åbent sind og åbne arme, fordi der sker virkelig meget. Man skal også huske, at det er en uddannelse man selv kan tage hånd om. Både når det gælder ens interesser og ens egen læring. Det er et spændende fag, og det åbner døre”

Citat

”Jeg synes, uddannelsen er genialt bygget op med, at man kommer ud i forskellige oplæringsforløb og får prøvet det hele af. Du kommer ud og ser de forskellige arbejdsformer."

Peter Palle Kannegaard