Bliv SOSU-elev i Købehavns Kommune


IKKE ALLE
KAN BLIVE SOSU
 

De tre film

Kan du ikke se videoen, skal du klikke på linket 'Cookieindstillinger' i bunden af siden og acceptere Funktionelle cookies.

Ikke alle kan blive SOSU

Det er ikke alle, der kan blive en dygtig SOSU-hjælper eller SOSU-assistent. Udover uddannelse og faglige kompetencer kræver det også empati, overblik og handlekraft. Og ikke alle har det, der skal til. 

Kort om SOSU-fagene

Fold alle ud

Hvad laver en SOSU-assistent?

En SOSU-assistent er en uddannet, autoriseret, sundhedsfaglig person, som har kompetencer til at udføre rehabilitering og sygepleje. SOSU-assistenten kan udføre kompleks sundhedspleje og er ofte involveret i planlægning og koordinering af pleje, medicinadministration og samarbejder med andre sundhedsprofessionelle, som fx sygeplejersker og læger. 

Hvad laver en SOSU-hjælper?

En SOSU-hjælper er en uddannet person, som har faglighed og kompetencer til at fremme borgerens trivsel og sundhed – enten i borgerens eget hjem eller på plejehjem. SOSU-hjælperen arbejder primært med praktisk pleje og støtte til borgere. Det er fx personlig hygiejne, madlavning og daglige aktiviteter. SOSU-hjælperen arbejder tæt sammen med borgerne for at sikre en tryg og værdig hverdag. 

Hvad er forskellen på en SOSU-hjælper og en SOSU-assistent?

En SOSU-assistent og en SOSU-hjælper har begge afgørende roller inden for sundheds- og omsorgssektoren.  

En SOSU-assistent har en omfattende uddannelse og kan varetage mere komplekse opgaver inden for sundhedspleje. SOSU-assistenten er ofte involveret i planlægning og koordinering af pleje, medicinadministration og samarbejde med andre sundhedsprofessionelle, som fx sygeplejersker og læger. 

En SOSU-hjælper har en grundlæggende uddannelse og fokuserer primært på praktisk pleje og støtte til borgere. Det omfatter fx hjælp med personlig hygiejne, madlavning og daglige aktiviteter. SOSU- hjælperen arbejder tæt sammen med borgerne for at sikre en tryg og værdig hverdag. 

Begge faggrupper arbejder for at sikre kvalitetspleje og støtte til borgere, men forskellen ligger i uddannelsesniveauet og hvilke opgaver, de er kvalificerede til at udføre. 

Hvilke jobmuligheder har en SOSU?

Der er rigtig mange job- og karrieremuligheder med en SOSU-uddannelse. Både for SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter er der mange spændende jobmuligheder og arbejdspladser at vælge mellem. Og SOSU-medarbejdere er meget efterspurgte, så der er stor jobsikkerhed. 

Typiske arbejdspladser kan være plejehjem, hjemmepleje, hospital, psykiatri, genoptræningscentre eller botilbud for personer med handicap. 

“Jeg gør en forskel for nogen, der har brug for min hjælp”

Nana er 19 år og under uddannelse som social- og sundhedsassistent. Nana er elev i Københavns Kommune, hvor hun er med til at gøre en forskel for borgere og patienter i deres hverdag.

Hun arbejder med sygeplejeopgaver, medicin, rehabilitering og velfærdsteknologi, og hun koordinerer patienternes pleje med andre dele af sundhedsvæsenet. Derfor fylder kommunikation og borgerkontakt meget i hendes uddannelse:  

“Jeg prøver hele tiden på at snakke med borgerne, så de ikke føler sig ensomme. Jeg har lært at huske på, hvor vigtigt det er, at vi får talt med de ældre. Jeg lærer så meget, og jeg kan hver dag mærke, at jeg gør en forskel for nogen, der har brug for min hjælp.” 

Hverdagen som SOSU-elev

Vil du læse til SOSU-assistent eller SOSU-hjælper
i Danmarks fedeste kommune?

Fold alle ud

Social- og sundhedsassistentelev i Københavns Kommune

Som social- og sundhedsassistentelev veksler du mellem teori på skolen og praksis på forskellige oplæringssteder, fx plejehjem og psykiatri. Du kommer til at arbejde med blandt andet sygeplejefaglige opgaver, medicinhåndtering, kommunikation og rehabilitering. 

Som social- og sundhedsassistentelev lærer du at have en koordinerende rolle i et sammenhængende borgerforløb og vil samarbejde med andre sundhedsfaglige nøglepersoner.  

“Man skal have et stærkt fagsprog, fordi man har en meget vigtig koordinerende funktion. Man skal kunne tale med lægen, sygeplejersken og fysioterapeuten, men man skal også være god til at kommunikere med både gamle, folk med svær sygdom, alkoholikere og mennesker fra meget forskellige samfundslag.”  - Gustavo, social- og sundhedsassistentelev i Københavns Kommune  

Social- og sundhedshjælper-elev i Københavns Kommune

Som social- og sundhedshjælper-elev lærer du at yde professionel pleje, praktisk hjælp og omsorg for borgerne. Du er med til at øge deres livskvalitet og støtte dem i hverdagens gøremål. 

Du vil lære at motivere og skabe struktur, så borgerne bedre kan klare sig selv i hverdagen. Som elev er du med til at gøre en stor forskel for borgerne, da du bliver en nøgleperson i deres hverdag.

”Jeg faldt virkelig for ældreområdet med ensomme sjæle og havde en god kemi med de ældre. Jeg fik opfyldt mit behov, og jeg opfyldte deres behov.” - Annette, social- og sundhedshjælper-elev i Københavns Kommune

Uddannelses­forløb for social- og sundheds­assistenter

Skoleforløb 1A

Skoleforløb 1A introducerer dig til de faglige temaer, som du skal arbejde med i dit oplæringsforløb 1A.

Skoleforløb 1A varer 5 uger.

Oplæringsforløb 1A

Oplæringsforløb 1A varer 18 uger.

Denne oplæring foregår i hjemmeplejen eller på et plejecenter i Københavns Kommune. Her bliver du introduceret til faget i praksis.

Du bliver inviteret til en samtale inden oplæringens start, så du og oplæringsstedet kan hilse på hinanden. 

Skoleforløb 1B

Skoleforløb 1B bygger videre på den viden, som du arbejdede med i skoleforløb 1A.

Skoleforløb 1B varer 4 uger.

Oplæringsforløb 1B

Oplæringsforløb 1B er din anden oplæring i første forløb, som varer 11 uger.

Oplæringsperioden foregår i hjemmeplejen eller på et plejecenter i Københavns Kommune. Her kommer du bl.a. mere i dybden med flere opgaver, og du bliver introduceret til farmakologi.

Skoleforløb 2

Skoleforløb 2 introducerer dig til de faglige temaer, du skal arbejde med i dit oplæringsforløb 2.

Skoleforløbet varer 14 uger.

Oplæringsforløb 2

Dit oplæringsforløb 2 varer cirka 18 uger.

I løbet af oplæringen skal du i psykiatrien. Her kan du komme på Københavns Kommunes botilbud for borgere med psykiatriske lidelser.

Du kan også blive tildelt en oplæringsplads i regionen, hvor du vil arbejde på fx en psykiatrisk afdeling på et hospital.

Skoleforløb 3A

Skoleforløb 3A forbereder dig til dit sidste forløb i oplæring.

Forløbet varer 12 uger.

Oplæringsforløb 3A

Dit oplæringsforløb 3A varer 12 uger.

Her kommer du enten i oplæring på et plejecenter eller i hjemmeplejen i Københavns Kommune.

Oplæringsforløb 3B

Din oplæringsperiode varer 14 uger.

Her kommer du i oplæring på et hospital og får et indblik i den hverdag og de arbejdsopgaver, som social- og sundhedsassistenter møder, når de er ansat på et hospital.

Skoleforløb 3B

Skoleforløb 3B forbereder dig til det sidste oplæringsforløb i 3C.

Skoleforløbet varer 3,5 uger.

Oplæringsforløb 3C

Din oplæringsperiode i 3C varer 9 uger.

Her er du i oplæring det samme sted, som du var i oplæringsforløb 3A, som enten er i hjemmeplejen eller på et plejecenter.

Skoleforløb 4

Skoleforløb 4 er den afsluttende skoleperiode og varer 10,5 uger.

Efter denne skoleperiode kan du kalde dig færdiguddannet social- og sundhedsassistent.

Uddannelses­forløb for social- og sundheds­hjælpere

Skoleforløb 1

Skoleforløb 1 varer 4 uger.

Her vil du blive introduceret til de faglige temaer, du skal arbejde med i din første oplæring.

Oplæringsforløb 1

Oplæringsforløb 1 varer 24 uger.

Denne oplæring foregår i hjemmeplejen eller på et plejecenter i Københavns Kommune. Her bliver du introduceret til faget i praksis.

Du bliver inviteret til en samtale inden oplæringens start, så du og oplæringsstedet kan hilse på hinanden. 

Skoleforløb 2

Skoleforløb 2 varer 9 uger.

Her bliver du introduceret til de faglige temaer, du skal arbejde med i dit oplæringsforløb 2.

Oplæringsforløb 2

Oplæringsforløb 2 varer 20 uger.

Oplæringsforløbet foregår i hjemmeplejen eller på et plejecenter i Københavns Kommune. Her arbejder du videre med de temaer, som du er blevet introduceret til i dit skoleforløb 2.

Skoleforløb 3

Skoleforløb 3 varer 4 uger og er dit afsluttende skoleforløb.

Efter dette skoleforløb kan du kalde dig social- og sundhedshjælper.

Har du spørgsmål?

Kontakt Uddannelse København:

Serridslevvej 2A, 1. sal
2100 København Ø

Tlf: 35 30 39 35
Mail: Uddannelse@kk.dk