"Jeg læser til SOSU-hjælper, fordi jeg har et stort omsorgsgen"

 

"Jeg læser til SOSU-hjælper, fordi jeg har et stort omsorgsgen"

Nadia Abdel Rahman er 51 år og læser til social- og sundhedshjælper på SOSU H i Skelbækgade - og er elev i Københavns Kommune. Nadia er mor til 5, og den yngste er netop fyldt 20 år. Det har haft betydning for hendes valg om at begynde på ny uddannelse.

”Mine børn er blevet store og lever deres eget liv. De har ikke brug for min hjælp længere. Derfor passede det godt med, at jeg kunne gå i gang med en uddannelse. Jeg læser til social- og sundhedshjælper, fordi jeg har et stort omsorgsgen og gerne vil bidrage til at ældre mennesker får et værdigt, kærligt og behageligt liv på enten plejehjem eller i deres egne boliger. På sigt vil jeg muligvis læse til social- og sundhedsassistent”.   

En del af sprogstøtteindsatsen  

I Københavns Kommune er der etableret en særlig sprogstøtteindsats for SOSU-elever med dansk som andetsprog. Indsatsen består af sprogundervisning på oplæringsstederne samt netværksmøder med andre elever, der også har sproglige udfordringer.

Indsatsen er en stor succes og viser i effektmålinger en klar forbedring hos eleverne, der deltager. Nadia er en del af sprogindsatsen, og det er hun glad for:

”Jeg vil anbefale det til alle, som ikke er vokset op i Danmark. Det har været en rigtig god oplevelse og jeg har lært meget om både grammatik og udtale. Jeg er født i Danmark og taler fint dansk, men jeg voksede op i Palæstina og gik på en arabisk skole. Jeg har aldrig gået i skole i Danmark. Det gør, at jeg mangler noget i forhold til min sprogtilegnelse. Jeg har eksempelvis haft svært ved nye fagtermer, men det er blevet meget nemmere med sprogstøtten”.

Gode oplevelser i hjemmeplejen på Nørrebro

Som Danmarks største kommune tilbyder København mange forskellige oplæringssteder med sjove og anderledes profiler som musik, udeliv og dyr og kunst og kultur. København er en storby og strækker sig over mange forskellige bydele.

Nadia bor til daglig på Nørrebro, og det var derfor oplagt for hende at søge en læreplads i Københavns Kommune.

”Det var nok lidt et tilfælde, at jeg endte med at søge Københavns Kommune, men det var nærliggende, når jeg bor i byen. Jeg har været glad for det indtil videre. Det har været positivt med sprogindsatsen, og min første oplevelse ude i oplæring har også været god. Jeg har været i hjemmeplejen på Nørrebro. Det har været en god første oplæringsperiode. Det er altid spændende at starte et nyt sted, men det gik godt, og jeg havde mange fine oplevelser med borgerne”.      

Citat

"Jeg læser til social- og sundhedshjælper, fordi jeg har et stort omsorgsgen og gerne vil bidrage til at ældre mennesker får et værdigt, kærligt og behageligt liv på enten plejehjem eller i deres egne boliger."

Nadia Abdel Rahman