Student og social- og sundhedsassistent på samme tid

 

Student og social- og sundhedsassistent på samme tid

Ayat El-Yahya er 19 år gammel og i gang med en EUX Velfærd.

EUX Velfærd er en uddannelse, hvor du både bliver social- og sundhedsassistent og student. Det betyder, at Ayat kan  gå direkte ud på arbejdsmarkedet, når hun har afsluttet sin sidste eksamen, eller læse videre til fx sygeplejerske, fysioterapeut eller på universitetet. Den perfekte kombination, ifølge Ayat:  

”Det er to fluer med ét smæk. En spændende erhvervsuddannelse og en studentereksamen. Det har været den helt rigtige uddannelse for sådan en som mig, der godt kan have lidt svært ved at sidde stille i længere tid. Det er skønt med kombinationen af det praktiske og boglige. Det er en lang uddannelse, men til gengæld sigter du mod både jobsikkerhed og gode muligheder for at uddanne dig videre. Det er også et et kæmpe plus, at du får elevløn. Jeg får dobbelt så meget udbetalt om måneden sammenlignet med elever, der går på et almindeligt gymnasium.”        

Oplæringsforløb i Københavns Kommune 

Som elev i Københavns Kommune arbejder du med og for andre mennesker. København er en storby og landets største kommune. Der er derfor mange forskellige enheder, profilplejehjem og specialiserede tilbud for borgere, hvor du kan komme i praktik. Ayat bor i byen, og hun er glad for at være med til at gøre en forskel i sin egen kommune:    

”Jeg kan rigtig godt lide at være elev i Københavns Kommune. Jeg kan godt lide at arbejde i min hjemby og har haft nogle gode oplæringsforløb, både på plejehjem og i psykiatrien. Mine oplæringssteder har været i byen, hvor jeg nemt har kunnet transportere mig til. Det har ikke været for langt væk, eller for tæt på, hvor jeg bor. Jeg har haft mange dygtige vejledere, der har taget godt imod mig. I dag har jeg et vikarjob på det botilbud i psykiatrien, som jeg var i oplæring i. Det er et fedt sted.”      

Meget mere end personlig pleje  

Arbejdet som social- og sundhedsassistent præges ofte af historier, som at det er en skraldespandsuddannelse, og at arbejdet primært går ud på at hjælpe borgerne på toilettet. Ayat synes, det er ærgerligt, når uddannelsen og arbejdet som social- og sundhedsassistent byder på meget andet end personlig pleje. Noget, der ofte synes at gå tabt, når man taler om SOSU-området:      

”Det, jeg bedst kan lide ved faget,  er det relationelle arbejde. At arbejde med mennesker. Det kræver særlige empatiske kompetencer at være god i faget. At få borgerne til at føle sig trygge og i trivsel. Det er meget spændende og komplekst. Det er ærgerligt, at et så vigtigt arbejde har fået et så vedholdende og dårligt ry.”  

Større kompleksitet og flere ældre mennesker i fremtiden  

Fremtiden på social- og sundhedsområdet præges af større kompleksitet, både medicinsk og socialt. Der stilles større krav til kompetencer hos sundhedspersonalet, der skal være endnu dygtigere til at løse fremtidens udfordringer. Eksempelvis vil antallet af borgere med demensrelateret sygdom i Københavns Kommune vokse fra ca. 5500 til ca. 6500 i 2030. Social- og sundhedsassistenterne gør en kæmpe forskel i fremtidens velfærdssamfund, hvor de spiller en nøglerolle i forhold til både koordination og kommunikation. Ifølge Ayat skal kommende social- sundhedsassistenter være særligt dygtige i det relationelle arbejde og være fagligt stærke:    

”Det er vigtigt at have styr på sine ting og den grundlæggende teori. Tingene skal udføres ordentligt og grundigt, når man arbejder med mennesker. Det er også vigtigt med kommunikation og at være god til at arbejde med relationer. Både med borgerne og deres pårørende.”  

Drømme om fremtiden 

Selvom der endnu er et stykke tid til, at Ayat bliver færdig med sin uddannelse, begynder fremtidsdrømmene så småt at melde sig:  

”I fremtiden kommer jeg til at bruge både min studentereksamen og uddannelse til social- og sundhedsassistent. Jeg kommer til at arbejde som assistent, når jeg bliver færdig, men vil senere hen starte på en ny uddannelse. Jeg drømmer om at blive tandlæge eller måske socialrådgiver, mens jeg sideløbende vil kunne arbejde som social- og sundhedsassistent og tjene penge.”  

Citat

”Det kræver særlige empatiske kompetencer at være god i faget. At få borgerne til at føle sig trygge og i trivsel. Det er meget spændende og komplekst.”

Ayat El-Yahya